Saturday, October 22, 2011

pEsanan bUwat H.A.T.I..pEsan pd HATI...,
Usah tErlalU mEmbEnci akAn 1 wajAh...,
kEranE rindU pasti kn bErtandang...,
pEsan pd HATI...,
jgn mErindUi pd kEnangAn...,
kEranE pasti akn mEngalir Air matE kEsedihan...,
pEsan pd HATI...,
jgn di kEnang cinta yg sUdah bErlalU...,
kEranE kEcewa pasti kn bErtandang...

No comments:

Post a Comment